Vandkvalitet

 Jvf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 21/9-2001 skal interessenter informeres om vandkvalitet een gang årligt.

Begrænset kontrol er en prøve udtaget hos en forbruger og udvidet kontrol er en prøve udtaget på vandværket.

Se kontrolrapporter her

 

Kontrol med drikkevand.

Miljøministeriet har i medfør af vandforsyningsloven udstedt en bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.