Vandkvalitet

 Jvf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 21/9-2001 skal interessenter informeres om vandkvalitet en gang årligt.

Begrænset kontrol er en prøve udtaget hos en forbruger og udvidet kontrol er en prøve udtaget på vandværket.

Se kontrol rapporter her

 

Vandets hårdhed: 13-14 (temmelig hårdt)

 

Kontrol med drikkevand.

Miljøministeriet har i medfør af vandforsyningsloven udstedt en bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.