Oplys venligst din mailadresse

Svenstrup Vandværk vil gerne kunne oplyse hurtigt om hændelser o.l. vedrørende vandforsyningen. Vi anmodede derfor om mailadresser ved sidste rundsendelse. Vi fik kun 8 mail adresser. Der må være flere i Svenstrup, der gør brug af mails. Hvis du ønsker orientering via mail, bedes du sende mail tilsvenstrupvand@mail.dk

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Bech

,